Poprzez precyzję do powtarzalnej jakości.

Doświadczenie i wiedza.

Wiarygodność wykonywanych badań.

Potwierdzone kompetencje.

Badania przechowalnicze

Okres trwałości jest integralną częścią bezpieczeństwa żywności. Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 z późniejszymi zmianami precyzuje datę minimalnej trwałości środka spożywczego jako datę, „do której środek spożywczy zachowuje swoje szczególne właściwości, gdy jest właściwie przechowywany”. W przypadku żywności szybko psującej się pod wpływem drobnoustrojów i stanowiących z tego względu szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, w miejsce daty minimalnej trwałości wprowadza się „termin przydatności do spożycia”.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą usług laboratorium, prosimy o kontakt mailowy poprzez formularz internetowy, znajdujący się w zakładce kontakt lub kontakt telefoniczny z firmą.

Badania przechowalnicze, które pozwalają ustalić dopuszczalny/zalecany termin przydatności do spożycia, polega na zbadaniu zmian stanu produktu w trakcie przechowywania w określonych przez producenta warunkach. Laboratorium AQM dysponuje środkami/sprzętem, które takie badania pozwalają przeprowadzić. Klienci mogą zlecić laboratorium przechowywanie próbek w określonych przez siebie warunkach temperaturowych na określony czas, po którym wykonywane zostaną badania mikrobiologiczne w kierunkach odpowiednich dla rodzaju i składu próbki, zgodnie z tym do czego obligują przepisy. Badania wykonywane są metodami referencyjnymi, a zakres norm akredytowanych znajduje się w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB1136”.