Poprzez precyzję do powtarzalnej jakości.

Doświadczenie i wiedza.

Wiarygodność wykonywanych badań.

Potwierdzone kompetencje.

Monitoring parametrów higienicznych

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane dopilnować, aby środki spożywcze były zgodne z odpowiednimi kryteriami mikrobiologicznymi, które zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 2073:2005 z dnia 15 listopada 2005r. wraz z późniejszymi zmianami „w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych„. Badanie próbek środowiska - z linii produkcyjnych, pomieszczeń oraz personelu, pozwalający zweryfikować sytuację bezpieczeństwa higienicznego w zakładzie, może być użytecznym narzędziem wykrywania i przeciwdziałania obecności mikroorganizmów chorobotwórczych w środkach spożywczych.

Jako metodę referencyjną, ww. rozporządzenie uznaje normę ISO 18593. Laboratorium AQM, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Klientów, oferuje akredytowany pobór wg tej normy, zarówno płytkami kontaktowymi-odciski z powierzchni jak i wymazy z powierzchni („Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB1136).

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą usług laboratorium, prosimy o kontakt mailowy poprzez formularz internetowy, znajdujący się w zakładce kontakt lub kontakt telefoniczny z firmą.