Poprzez precyzję do powtarzalnej jakości.

Doświadczenie i wiedza.

Wiarygodność wykonywanych badań.

Potwierdzone kompetencje.

Badania wody

AQM Lab świadczy kompleksową usługę z zakresu badania wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach: wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę.

W myśl przepisów prawnych, podmiotem uprawnionym do wykonywania badań wody jest laboratorium, które uzyskało zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Firma AQM Lab oprócz Decyzji PPIS Wejherowo, zatwierdzającej system jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Decyzja nr: ZNI.9022.14.02.2023.PL), swoje kompetencje z zakresu badań mikrobiologicznych potwierdziło również w Polskim Centrum Akredytacji. Zakres metod akredytowanych zawiera dokument „Zakres akredytacji AB 1136”.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą usług laboratorium, prosimy o kontakt mailowy poprzez formularz internetowy, znajdujący się w zakładce kontakt lub kontakt telefoniczny z firmą.