Poprzez precyzję do powtarzalnej jakości.

Doświadczenie i wiedza.

Wiarygodność wykonywanych badań.

Potwierdzone kompetencje.

Ocena żywności

Według obowiązujących przepisów, w żywności oznacza się grupy drobnoustrojów określane jako wskaźniki higieny procesu oraz wskaźniki bezpieczeństwa produktu.Producenci żywności mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości produktów oraz ich trwałość powinni wybierać taki zakres analiz, który pozwoli oznaczyć grupy drobnoustrojów mogących, ze względu na swój metabolizm, powodować wady produktów lub znacznie skracać jego termin przydatności do spożycia. Przed podjęciem decyzji o zakresie wykonywanych analiz mikrobiologicznych żywności trzeba dobrze poznać specyfikę produktu (rodzaj i jakość surowców używanych do jego produkcji, proces technologiczny, sposoby przechowywania). Skuteczne zarządzanie jakością produktu żywnościowego wymaga gruntownej oceny cech żywności. Wymaga ona często zastosowania różnych metod oraz sprzętu pomiarowego, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie analizy.

Laboratorium AQM Lab Polska oferuje ocenę żywności-surowców, półproduktów i produktów gotowych:

  • mięsa i przetworów mięsnych
  • ryb i przetworów rybnych
  • drobiu i przetworów drobiarskich
  • wyrobów garmażeryjnych
  • przetworów owocowych, warzywnych, owocowo-warzywnych
  • koncentratów
  • mleka i przetworów mlecznych
  • produktów mącznych
  • przypraw i in.

Laboratorium prowadzi badania mikrobiologiczne w szerokim zakresie, stosując metody referencyjne lub własne metody badawcze. Metody akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji określa dokument „Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1136”, który dostępny jest na stronie PCA lub w zakładce „Do pobrania”. Laboratorium realizuje również badania w kierunkach nie wyszczególnionych w zakresie.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą usług laboratorium, prosimy o kontakt mailowy poprzez formularz internetowy, znajdujący się w zakładce kontakt lub kontakt telefoniczny z firmą.