Poprzez precyzję do powtarzalnej jakości.

Doświadczenie i wiedza.

Wiarygodność wykonywanych badań.

Potwierdzone kompetencje.

Ocena higieny uboju

W myśl obowiązujących przepisów, przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzące ubojnie zobligowane są do pobierania prób czystościowych wg zasad określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) 2073:2005 z dnia 15 listopada 2005r. wraz z późniejszymi zmianami „ w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych„. Wymaganie dotyczy zarówno ubojni dużych zwierząt rzeźnych jak i ubojni drobiu.

Niszczące i nieniszczące metody pobierania próbek z dużych zwierząt rzeźnych, wybór miejsc ich pobierania oraz zasady przechowywania i transportu próbek zostały określone w normie ISO 17604.

Laboratorium wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Klinetów, oferuje nie tylko badania wykonywane metodami akredytowanymi („Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB1136) w określonym przez rozporządzenie zakresie, ale także pobór prób z dużych zwierząt rzeźnych, który akredytowany został wg ISO 17604.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą usług laboratorium, prosimy o kontakt mailowy poprzez formularz internetowy, znajdujący się w zakładce kontakt lub kontakt telefoniczny z firmą.